Akuu Daisakusen Srungle Intro

Added By: TinketVonDutch
On: November 02, 2021

OP 1, "Akuu Daisakusen no Theme"

MISSION OUTER SPACE Tobitateba akuu yuku excite! MISSION OUTER SPACE Kokoro tokimeku yuku excite! Satisfaction Gorilla, Gorilla, Gorilla Moe yo action Gorilla, Gorilla, Gorilla, Srungle MISSION OUTER SPACE Satisfaction Gorilla! Srungle!

More Akuu Daisakusen Srungle Intros
An unhandled error has occurred. Reload Dismiss