Intros
13111
German intro (lyrics)
12356
Bulgarian voice-overed intro
12348
German intro
12347
Lithuanian voice-over intro
12336
Swedish Christmas intro
12335
Danish intro
12334
Brazilian Portuguese intro
12333
French intro
12332
European Portuguese intro
12331
Polish intro #1
12330
Italian intro
12328
Japanese intro