Intros
  Close
  12127
  thumbnail
  Season 7 Premiere intro - September 24, 1986
  11323
  thumbnail
  October 10, 1984 intro
  11322
  thumbnail
  Season 8 Premiere intro - September 23, 1987
  11321
  thumbnail
  March 4, 1987 intro
  11320
  thumbnail
  November 13, 1985 intro
  11319
  thumbnail
  December 19, 1984 intro
  11318
  thumbnail
  Season 1 (1981) intro - Episodes 2-15
  11317
  thumbnail
  January 12, 1981 intro - 3-Hour Pilot Episode titled: "Oil"
  2734
  thumbnail