Intros
8123
Czech intro
8065
Instrumental intro
8055
European Portuguese intro
8054
German intro
8053
French intro
8034
Chinese intro
8020
Slovenian intro
7929
Croatian intro
7872
Italian intro for "Christmas Who"
7817
Castilian/European Spanish intro (version #1)
7816
Castilian/European Spanish intro (version #2)
7815
Irish Gaelic intro