Intros
11122
Pilot Episode - Intro - April 23, 1989
1022
The First Baywatch Theme (1989) "Save Me"
1021
Season 9 - Intro
1020
Intro
1019
Season 8 Intro
1018
German Intro