Intros
  Close
  11368
  thumbnail
  Season 6 (1977-1978)
  7565
  thumbnail
  Season 5 (1976)
  3372
  thumbnail
  This is the original intro to Zoom used in 1999.
  3371
  thumbnail
  Season 1 (1972)
  3370
  thumbnail
  Season 2, cast 2 (1972-1973)
  3369
  thumbnail
  Season 3, cast 2 (1973-1974)
  3368
  thumbnail
  Season 4 (1974-1975)