Intros
  Close
  13210
  thumbnail
  1969 intro to episode #1023
  13209
  thumbnail
  1969 intro to episode #1050
  13208
  thumbnail
  2001 intro to the second-to-last episode (#1764)
  13207
  thumbnail
  2001 intro to episode #1763
  13204
  thumbnail
  2000 intro to episode #1756
  13203
  thumbnail
  2000 intro to episode #1751
  13202
  thumbnail
  1999 intro to the Arthur episode with Marc Brown (#1743)
  13201
  thumbnail
  1999 intro to episode #1737 (HD quality)
  12881
  thumbnail
  Intro from episode #1210 which was the parking ticket episode.
  12662
  thumbnail
  1998 intro to episode #1735
  12660
  thumbnail
  1998 intro to episode #1727
  12659
  thumbnail
  1997 intro to episode #1718