Intros
  Close
  13009
  thumbnail
  German intro (lyrics)
  11216
  thumbnail
  Polish intro to the Spring Break special
  10948
  thumbnail
  Polish intro (original quality)
  10943
  thumbnail
  Brazilian Portuguese intro with subtitles
  10933
  thumbnail
  Dutch intro (1st dub, poor quality)
  10931
  thumbnail
  Hungarian intro (better quality)
  10884
  thumbnail
  Hebrew intro
  9972
  thumbnail
  Dutch intro (2nd dub)
  9652
  thumbnail
  Arabic intro
  7732
  thumbnail
  Brazilian Portuguese Halloween intro to the "Night Ghoulery" special
  7198
  thumbnail
  Russian intro (voice-over)
  6948
  thumbnail
  French intro (version #1)