Intros
  Close
  12750
  thumbnail
  1983 intro to "Paddington Goes to the Movies"
  12749
  thumbnail
  1984 intro to "Paddington Goes to School"
  12748
  thumbnail
  1987 intro to "Paddington’s Birthday Bonanza"
  10108
  thumbnail
  French intro
  10107
  thumbnail
  1975-1976 intro
  10106
  thumbnail
  1979-1980 intro