Notes: Ukrainian intro
Lyrics: Chas prygod nastav, pospeshaj!
I na poshuki prygod vyrushaj!
Pesik Dzheyk i hlopchik Fin - veselo bude vsim!
Added By: Diventone